- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Средно училище "Железник" е едно от най-големите старозагорски училища. Сега тук се обучават близо 700 ученици в 28 паралелки от I до XII клас и 16 групи за целодневно обучение.
Педагогическият състав е от амбициозни учители, които влагат много старание и новаторство в работата си, доказателство за което е и фактът, че 95% от тях са с по-висока професионална квалификация.
В училището има сформирани групи с дейности по интереси, а учениците които изпитват обучителни затруднения, са включени в допълнителни занимания. Извънкласните форми дават възможност на нашите възпитаници да изявяват своите дарби. В спортните секции по футбол и баскетбол учениците развиват спортните си способности - многобройни са наградите и отличията за училищните отбори от турнири, състезания и спортни игри.
Учениците, учителите и училищното ръководство ежегодно участват в проекти на правителствени и неправителствени организации.
Училището е носител на наградата "Анастасия Тошева" и два пъти е удостоено със знак за качество от международната асоциация на еТwinning училищата.
Училищното настоятелство организира и осъществява дарителски акции, с които подпомага училището и осигурява средства за подобряване на материалната база.
Патронният ни празник е 5 октомври - Денят на Стара Загора. Училището ни има емблема и знаме, осветено от старозагорския владика Галактион.


С
редно училище "Железник" се намира в тих, уютен и чист квартал и разполага с:
- уникални спортни площадки;
- два физкултурни салона;
- фитнес център на открито;
- зала за танци;
- звукозаписно студио;
- шест компютърни кабинета с интернет;
- мултимедийни зали на всеки етаж;
- кабинет за кариерно ориентиране;
- специализирани кабинети;
- кабинети за екипите за личностно развитие;
- богата библиотека;
- медицински кабинет;
- вътрешни дворове;
- музей;
- мултифункционална актова зала;
- голям форум за провеждане на празници и събития.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню