- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация:

      СУ "
Железник"
      Адрес: 60
14 гр. Стара Загора
      ул. "
Младост" №8
      Телефон: 0
886088800
      Работното време на канцеларията за административно обслужване е
      от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 1
4:30 ч. всеки работен ден от седмицата.

    
   Бланка - образец на заявление за достъп до обществена информация;
   Протокол за за предоставяне на достъп до обществена информация;
   Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;
   Решение за предоставяне на обществена информация;
   Искане за повторно ползване на обществена информация;
   Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация;
   Годишен отчет за работата по ЗДОИ 2018

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню