- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация:

     СУ "Железник"
     Адрес: 6014 гр. Стара Загора
     ул. "Младост" №8
     Телефон: 0886088800
     Работното време на канцеларията за административно обслужване е
     от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 14:30 ч. всеки работен ден от седмицата.

   
  Бланка - образец на заявление за достъп до обществена информация;


  Протокол за за предоставяне на достъп до обществена информация;


  Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;


  Решение за предоставяне на обществена информация;


  Искане за повторно ползване на обществена информация;


  Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация;


  Годишен отчет за работата по ЗДОИ 2018


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню