- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

Извънкласни дейности
за периода 01.06 – 23.06.2021 г. за учениците I – III клас
Уважаеми родители,
Предлагаме на вашето внимание информация относно осигуряване на учениците от СУ "Железник" обучение за компенсиране на   пропуските в усвояването на учебното съдържание, както и провеждане на дейности по интереси, проектни дейности, посещения на културни институции, спортни събития, които да компенсират дефицити в социалната дистанция.
Понеделник  –  Петък  – 9.00 ч. – 13.00 ч.
1. Занимания по интереси
2. Обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание
3. Спортни игри/ посещение на музей/ творчески занимания/ драматизации/ литературно четене
Групите са организирани съгласно решение на ПС.

Извънкласни дейности за периода 15.06 – 30.06.2021 г.
   за учениците IV клас;
   за учениците V - VI клас;


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню