ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

КЛУБ „СРЪЧНИ РЪЦЕ”
Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Предприемачество
Предлага се от 6.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Мая Сурчева
Обхваща ученици от
4, 5 и 6 клас
Занятията се провеждат в
сряда, от 17:00ч. до 18:2


КЛУБ „ГРАЖДАНИ НА СВЕТА”
Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Предлага се от 06.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Таня Дончева
Обхваща ученици от 6 клас
Занятията се провеждат в четвъртък, от 1
3:30ч. до 14:50ч


АРТ-КЛУБ „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА”
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Предлага се от 06.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Севдалина Гълъбова
Обхваща ученици от 7 клас
Занятията се провеждат в
сряда, от 11:00ч. до 12:2


КЛУБ ”АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ”
Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Знания за здравето
Предлага се от 06.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Ангелина Георгиева
Обхваща ученици от 7, 9, 10 клас
Занятията се провеждат в четвъртък, от 15:30ч. до 16:50ч


КЛУБ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ”
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическо моделиране
Предлага се от 06.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Танка Желева
Обхваща ученици от 6 клас
Занятията се провеждат в
сряда, от 16:30ч. до 17:50ч.


КЛУБ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”
Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Предлага се от 06.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Живка Попдончева
Обхваща ученици от 4 клас
Занятията се провеждат в четвъртък, от 15:30ч. до 16:50ч.


КЛУБ "БАСКЕТБОЛ"
Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове
Предлага се от 06.02.2019 до 30.05.2019
Ръководител: Алекси Алексиев
Обхваща ученици от 2 и 3 клас
Занятията се провеждат в
ъв вторник, от 15:30ч. до 16:50ч

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню