- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Училището възниква като малък квартален филиал, който дори няма име. На 23.11.1987 г., тогавашният кмет на гр. Стара Загора Купен Купенов, открива начално училище в новия квартал "Железник", като филиал на V ОУ. За директор е назначена г-жа Маруся Гочева.
В началото работят четирима учители, които обучават 37 ученици в две паралелки. Те са настанени в бившата сграда на АПК, по пътя за Старозагорските бани. Година по-късно училището вече не е филиал, а е самостоятелно учебно заведение.
Жилищен комплекс "Железник" бързо достига числеността на малък град, населен с млади семейства. Със съдействието на местните власти училището получава ново значение и статут. Със Заповед РД-14-17 от 27.09.1993 г. на МОН, началното училище е преобразувано в основно.
На 4.10.1993 г. Основно училище „Железник“  се нанася в първия корпус на все още строящия се комплекс от сгради. На същия ден с протокол № 2223 от заседание на О
бщински съвет Стара Загора, училището получава името "Железник".
С всяка следваща година броят на учениците и паралелките се увеличава и достига над 1500 ученици, разпределени в над 50 паралелки с над 100 преподаватели.
С Решение на Общинския съвет - гр.Стара Загора, протокол №20/5.04.2001 г. е предложено преобразуването на основното училище в средно общообразователно.
Със Заповед №РД-14-49/01.06.2001 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Железник" се преобразува в Средно общообразователно училище "Железник" за учебната 2001/2002 г.
През май 2005 година училището изпраща своите първи абитуриенти. Зрелостниците от 12а и 12б клас и техните класни ръководители Тинка Кирева и Величка Гархулова са поздравени от учителите и ръководството на училището. На 20 май абитуриентите тържествено се прощават със знамето на училището и са изпратени с пожелание за успешна реализация в живота.

От 1.08.2016 г. със заповед на министъра на образованието и науката училището се преобразува в Средно училище "Железник".

Ние, учениците и учителите в Средно училище „Железник“, учим и работим с идеята, че училището е нашият дом, който грижливо поддържаме и почитаме като истински храм на науката! 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню