ЛОГОПЕД - Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЛОГОПЕД

ЗА НАС

МАРИЯ АПОСТОЛОПУЛУ
Работно време:

понеделник-петък: 08:30 - 14:30


   
Логопедът е говорно-езиков терапевт, който е професионално отговорен за превенцията, диагностиката и корекцията на комуникативните нарушения. Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), като те могат да се проявят както импресивно (свързано е с разбирането на речта), така и експресивно ( свързано е с говорната продукция, произношението), също така могат да засегнат четенето и писането, както и невербалното изразяване, което касае жестовете и мимиката.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню