- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

ЛОГОПЕД  МАРИЯ АПОСТОЛОПУЛУ

Работно време:
понеделник-петък: 08:00 - 12:30


  Логопедът е говорно-езиков терапевт, който е професионално отговорен за превенцията, диагностиката и корекцията на комуникативните нарушения. Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), като те могат да се проявят както импресивно (свързано е с разбирането на речта), така и експресивно ( свързано е с говорната продукция, произношението), също така могат да засегнат четенето и писането, както и невербалното изразяване, което касае жестовете и мимиката.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню