- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Свободни места за ученици
може да намерите на следния адрес:
http://ruobg.com/students-free-places

/В сайта на РУО Стара Загора, в долно хоризонтално меню,
се намира раздел
"Свободни места за ученик/ци",
където са публикувани всички незаети места в област Стара Загора/

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню