ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК - Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ЗА НАС

ТРАЯНА КАЙРАКОВА
Работно време:
понеделник-петък: 08:30 - 14:30


    Педагогическият съветник е човек, с когото можеш да говориш и споделяш:
           ● Когато имаш проблем;
           ● Когато търсиш съвет;
           ● Когато си объркан;
           ● Когато някой те тормози;
           ● Когато изпитваш гняв и си тревожен;
           ● Когато се страхуваш;
           ●
Когато имаш въпроси.

    Педагогическият съветник може да ти помогне:
           ● Да осъзнаеш способностите си;
           ● Да развиеш силните си страни;
           ● Да се адаптираш към училищната среда, ако това е проблем за теб;
           ● Да се справиш с проблемите в общуването;
           ● Ако имаш проблеми в училище или вкъщи.


     Педагогическият съветник в училище консултира учениците индивидуално и групово. Също така оказва подкрепа на родители, учители, класни ръководители. Участва в организацията на мероприятия, организирани от ръководството на училището, външни институции, съвместни дейности и проекти с НПО, фондации и други, одобрени от МОН.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню