- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

   ПРИЕМ В 1. И 5. КЛАС
   Прием 201
9/2020 учебна година
   

   
Прием 1. клас
   Правила за прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Стара Загора 2019/2020 учебна година
   Комисия за приемане на документи, класиране и записване на ученици в 1 клас
   Критерии за приемане на ученици в първи клас
   ГРАФИК за дейностите за прием на ученици в 1-ви клас през учебната 2019/2020 г.
   Записване на ученици в 1-ви клас, необходими документи
   
   
Прием 5. клас


   ПРИЕМ В 8. КЛАС
   Утвърден държавен план-прием в 8. клас

   Утвърден план-прием за СУ "Железник" - профил "Хардуерни и софтуерни науки", 26 ученика

   График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование
   Профил Хардуерни и софтуерни науки
   Онлайн кандидатстване след VII клас

   
ВАЖНО: УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС
                
БЛАНКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА I ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  ЗА СКИЦИРАНЕ НА  ЖЕЛАНИЯТА /ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ/


   Работно време на комисията за записване на ученици
         За първи етап – от 12.07.2019 до 16.07.2019 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.;
         За втори етап - от 19.07.2019 г. до 22.07.2019 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. ;
         За трети етап  - от 24.07.2019 г. до 31.07.2019 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.  
   Място за приемане на документите – СУ "Железник"

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню