- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

  
  
Училищен план-прием за 2021/2022 учебна година


  
  Прием 1. клас
 
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


  ГРАФИК за дейностите за прием на ученици в 1-ви клас през учебната 2021/2022 г.
  Записване на ученици в 1-ви клас, необходими документи
:


                                  1. Заявление за записване в първи клас;


                                  2. Удостоверение за завършено предучилищно образование;

                                  3. Копие от акт за раждане.

  
 
Класни ръководители на първи клас: Петя Димитрова, Петя Ябълкарова, Ваня Недялкова


         


 
Прием 5. клас


  ПРИЕМ В 8. КЛАС
  Утвърден държавен план-прием в 8. клас


 Утвърден план-прием за СУ "Железник" - профил "Хардуерни и софтуерни науки", 26 ученика
  График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование


  Онлайн кандидатстване след VII клас
  БЛАНКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА I ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  ЗА СКИЦИРАНЕ НА  ЖЕЛАНИЯТА /ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ/
  Работно време на комисията за записване на ученици
        За първи етап – от 1
4.07.2021 до 16.07.2021 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.;
        За втори етап - от
20.07.2021 г. до 22.07.2021 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. ;
        За трети етап  - от 2
6.07.2021 г. до 27.07.2021 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.  
  Място за приемане на документите – СУ "Железник" 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню