- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

ПСИХОЛОГ: ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Работно време:
понеделник-петък: 08:00 - 14:00

Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни.
Посещенията в часове на класа се осъществяват при предварителна заявка на темата, от класен ръководител или ученици.

Основни функции на училищния психолог:

1. Диагностична:
  -
диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на учениците;
  -
диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.
2. Консултативна:
 2.1.Индивидуално консултиране на:
 2.1.1. ученици:
    -
с проблеми, свързани с тяхното поведение;
    -
с проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;
    -
на психичното, личностното и интелектуалното им развитие;
    -
с проблеми в личната сфера.
 2.1.2. учители:
    -професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.
 2.1.3. родители:
    -
по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и специфика на развитието в тийнейджърска възраст.
 2.2. Работа в група:
2.2.1. С класове: за групова динамика, формиране на екип, общуване и справяне с конфликти и по други актуални за учениците теми – при заявка от класен ръководител или ученици.
 2.2.2. Посредническа дейност при решаване на конфликти.
2.2.3. Работа по проекти и дейности, свързани с приложната психология.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню