ПСИХОЛОГ - Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПСИХОЛОГ

ЗА НАС

ИВЕЛИНА ТЕНЕВА
Работно време:

понеделник-петък: 08:30 - 14:30
Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни.
Посещенията в часове на класа се осъществяват при предварителна заявка на темата, от класен ръководител или ученици.


Основни функции на училищния психолог:

1. Диагностична:
   
-диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на учениците;
   
-диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.
2. Консултативна:
  2.1.Индивидуално консултиране на:
  2.1.1. ученици:
   
 -с проблеми, свързани с тяхното поведение;
   
 -с проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;
   
 -на психичното, личностното и интелектуалното им развитие;
   
 -с проблеми в личната сфера.
  2.1.2. учители:
   
 -професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.
  2.1.3. родители:
   
 -по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и специфика на развитието на в тийнейджърска възраст.
  2.2. Работа в група:
 2.2.1. С класове: за групова динамика, формиране на екип, общуване и справяне с конфликти и по други актуални за учениците теми – при заявка от класен ръководител или ученици.
  
2.2.2. Посредническа дейност при решаване на конфликти.
 2.2.3. Работа по проекти и дейности, свързани с приложната психология. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню