РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ - Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

ЗА НАС

Стойка Сребрева  Деница Донева  Маноела Динева

Актуално работно време:
Деница Донева   
Понеделник    08:10-13:30
Вторник          08:10-13:30
Сряда              08:10-14:20          
Четвъртък       08:10- 13:30    
Петък              08:10- 13:30    

Стойка Сребрева

Понеделник    08:00-14:05
Вторник          08:50-13:20
Сряда               08:40-14:05
Четвъртък       08:10- 14:10
Петък              09:00- 14:00

Маноела Динева
Понеделник   08:10-13:30
Вторник         08:10-13:30
Сряда              08:10-14:40
Четвъртък      08:10- 13:30
Петък             08:10- 13:30

Основни цели и задачи:
Подпомагане процеса на приобщаващо образование на учениците със СОП в училище;
Консултиране на учители, родители /настойници/ и социални партньори в процеса на обучение;
Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие /ресурсно подпомагане/ в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик със специални образователни потребности.
Основни дейности:
Учебна дейност;
Консултативна дейност;
Координираща дейност;
Организационна дейност;
Формиране на общи знания, умения и компетенции.
Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците:
Осигуряване на подходяща среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците;
Осигуряване на помощни средства за образователно приобщаване;
Консултиране по отношение на изграждането на подкрепяща среда.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню