- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ЖЕЛЕЗНИК”
За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година


Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитието на училището. Същите се приемат на ПС и утвърждават от директора за всяка учебна година.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню