- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ЖЕЛЕЗНИК”
За периода от 20
20/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година   Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитието на училището. Същите се приемат на ПС и утвърждават от директора за всяка учебна година.

Програма за личностно развитиеПрограма за превенция на ранното напускане  на училищеПрограма за целодневна организацияПрограма за повишаване качеството на образование
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню