- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК: ТРАЯНА КАЙРАКОВА

Работно време:
понеделник-петък: 08:30 - 14:30


Педагогическият съветник е човек, с когото можеш да говориш и споделяш:
          ●
когато имаш проблем;
          ●
когато търсиш съвет;
          ●
когато си объркан;
          ●
когато някой те тормози;
          ●
когато изпитваш гняв и си тревожен;
          ●
когато се страхуваш;
          ●
когато имаш въпроси.

Педагогическият съветник може да ти помогне:
да осъзнаеш способностите си;
да развиеш силните си страни;
да се адаптираш към училищната среда, ако това е проблем за теб;
да се справиш с проблемите в общуването;
ако имаш проблеми в училище или вкъщи.

Педагогическият съветник в училище консултира учениците индивидуално и групово. Също така оказва подкрепа на родители, учители, класни ръководители. Участва в организацията на мероприятия, организирани от ръководството на училището, външни институции, съвместни дейности и проекти с НПО, фондации и други, одобрени от МОН.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню