- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС


           ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


1. Алекси Михайлов Алексиев - учител по физическо възпитание и спорт
2. Ангелина Георгиева Георгиева -
старши учител по биология и здравно образование
3. Анна Караджова -
учител в група за целодневна организация IIа клас
4. Антоанета Костадинова Бонева - старши учител по физическо възпитание и спорт
5. Биляна Димитрова Кисьовска - старши учител по математика
6. Валентина Славова Шомова - ръководител направление ИКТ

7. Ваня Георгиева Недялкова - старши учител в начален етап
8. Ваня Иванова Георгиева - старши учител по български език и литература
9. Верена Иванова Кабранова - старши учител в начален етап
10
. Ветка Рашева Христова - учител по български език и литература
11. Георги Йорданов Георгиев - старши учител в група за целодневна организация V-VII клас
12. Гергана Атанасова Атанасова - учител по физическо възпитание

1
3. Данка Динчева Тенева-Христова - старши учител по математика
1
4. Деница Димитрова Петрова - Психолог
1
5. Диана Колева Динева - старши учител по физическо възпитание и спорт
1
6. Динко Славов Динев - заместник директор по учебната дейност
17. Динко Славов Динев - старши учител по български език и литература

1
8. Дияна Желязкова Минева - старши учител в начален етап
1
9. Донка Гочева Ангелова - старши учител по математика
20. Живка Димитрова Кисьовска - старши учител в начален етап
21. Живка Здравкова Попдончева - старши учител по информатика и информационни технологии
22
. Жулиета Господинова Славова - старши учител по физика и астрономия
2
3. Зинаида Стефанова Чернева - старши учител по информатика и информационни технологии

           24. Златина Стефанова Станчева - учител в група за целодневна организация IVв клас

25. Иван Милчев Чомаков - учител по информатика и информационни технологии
2
6. Ивелин Валентинов Великов - учител в група за целодневна организация IVб клас

           27. Ирина Петрова Петрова - учител вгрупа за целодневна организация Iг клас

28. Йоана Христова Дечева - старши учител по музика
29. Калина Стефанова Станчева - учител в група за целодневна организация IIб клас

           30. Калина Райчева Иванова - старши учител група за целодневна организация IVг клас

31. Маноела Тончева Славова - ресурсен учител
32. Мариана Иванова Горналова - старши учител в начален етап
33. Мариана Христова Велева - старши учител в начален етап
34. Мариела Господинова Шишева - старши учител по история и цивилизации

           35. Мария Ангелова Цвеева - старши учител по информатика и информационни технологии
           36. Мария Йотова Енева - заместник директор по учебната дейност
           37.
Мария Стоянова Нанева - старши учител в начален етап
           
38. Мария Петева Пенкова - ресурсен учител
           
39. Мария Петрова Апостолопулу - логопед
           40. Мария Георгиева Радкова - старши учител в група за целодневна организация IIIв клас

41. Марияна Димова Колева - старши учител в начален етап
42. Марушка Стоилова Тенева - старши учител в начален етап по английски език
43. Мая Атанасова Сурчева - учител в група за целодневна организация IIIг клас
44
. Миглена Николаева Ненова - старши учител по история и цивилизации
4
5. Милена Ганчева Евтимова - старши учител по български език и литература и немски език
4
6. Павлина Добрева Проданова - старши учител в група за целодневна организация Iб клас
47. Паулина Паунова Илиева - старши учител в начален етап
4
8. Петя Александрова Ябълкарова - старши учител в начален етап
4
9. Петя Вълева Димитрова - старши учител в начален етап
50. Петя Добрева Димитрова - старши учител в начален етап
51. Пламена Маринова Динева -старши учител по английски език
52. Румяна Йорданова Стоянова - старши учител в група за целодневна организация Iа клас
53
. Светлана Бакоева Николова - старши учител по история и цивилизации
5
4. Светослав Георгиев Касъров - учител в група за целодневна организация Iв клас
55. Севдалина Колева Гълъбова - старши учител по изобразително изкуство
5
6. Силвия Миткова Колева - учител в група за целодневна организация IVа клас
57.
Сияна Иванова Славова - учител по физическо възпитание и спорт
5
8. Снежана Стоилова Иванова - старши учител по английски език
5
9. Станка Делчева Балашова - старши учител по английски език
60. Стойка Сребрева Славова - ресурсен учител
61. Стоянка Иванова Петрова - старши учител по английски език в начален етап
62. Танка Николова Желева - старши учител по математика
63.
Таня Миткова Лудкова - учител в група за целодневна организация IIIб клас
64. Таня Димитрова Стоянова - Български език и литература
65. Таня Стоянова Динева - старши учител в начален етап
66.
Таня Петрова Буюклиева - учител в група за целодневна организация IIIа клас
67. Таня Петрова Дончева - старши учител по география и икономика
6
8. Тихомира Жекова Табакова - старши учител в начален етап
69. Тодорка Стоянова Николова-Димова - старши учител по химия и опазване на околната среда
70. Траяна Георгиева Кайракова - педагогически съветник
71. Цветана Николаева Дечева - старши учител в група за целодневна организация IIа клас
69. Цветелина Валентинова Апостолова - старши учител в начален етап


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Iа клас - Тихомира Табакова
Iб клас - Живка Кисьовска
I
в клас - Петя Вълева
I
г клас - Таня Динева

II
а клас - Петя Димитрова
II
б клас - Петя Ябълкарова
II
в клас - Ваня Недялкова

III
а клас - Паулина Паунова
III
б клас - Цветелина Апостолова
III
в клас - Марияна Колева
III
г клас - Мариана Горналова

IV
а клас - Дияна Желязкова
IV
б клас - Верена Кабранова
IV
в клас - Мариана Велева
IV
г клас - Мария Нанева

V
а клас - Мариела Шишева
V
б клас - Таня Дончева
V
в клас - Ангелина Георгиева

VI
а клас - Таня Стоянова
VI
б клас - Биляна Кисьовска
VI
в клас - Миглена Ненова

VII
а клас - Ветка Христова
VII
б клас - Антоанета Бонева
VII
в клас - Светлана Бакоева

VIII
- Иван Чомаков
IX
клас - Тодорка Николова
X
клас - Жулиета Славова
XI
клас -  Динко Славов

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню