- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

УЧИТЕЛИ

1.  Алекси Алексиев-физическо възпитание и спорт
2.  Ангелина Георгиева-биология и ЗО
3.  Aнтоанета Бонева -физическо възпитание и спорт
4.  Биляна Кисьовска-математика
5.  Ваня Георгиева-български език и литература
6.  Ваня Недялкова-начален учител
7. Ветка Христова- ГЦО
8.  Гергана Атанасова-физическо възпитание и спорт
9.  Верена Кабранова-начален учител
10.  Георги Георгиев-биология и ЗО
11.  Данка Тенева-математика
12.  Деница Донева-ресурсен учител
13.  Диана Колева-физическо възпитание и спорт
14.  Динко Славов-български език и литература
15.  Динко Динев-заместник директор
16.  Диана Радоева-технологии
17.  Дияна Минева-начален учител
18.  Живка Попдончева - РН ИКТ
19.  Жулиета Славова-физика и химия
20.  Живка Кисьовска-начален учител
21.  Златина Станчева-НУП - ГЦО
22.  Зинаида Чернева-информатика и ИТ
23.  Ирина Петрова-НУП - ГЦО
24.  Ивелина Тенева-психолог
25.  Йоана Дечева-музика
26.  Калина Иванова-начален учител
27.  Maноела Динева-ресурсен учител
28.  Мариана Горналова-начален учител
29.  Мариана Велева-начален учител
30.  Мариела Шишева-история и цивилизация
31.  Maрия Жечева-НУП - ГЦО
32.  Мария Цвеева-информатика и ИТ
33.  Мария Енева-заместник директор
34.  Мария Нанева-начален учител
35.  Мария Апостолопулу-логопед
36.  Марияна Колева-начален учител
37.  Марушка Николова-начален учител английски език
38.  Мая Сурчева-НУП - ГЦО
39.  Милена Евтимова- български и немски език
40.  Mиглена Ненова -история и цивилизации
41.  Павлина Проданова-НУП - ГЦО
42.  Паулина Паунова-начален учител
43.  Пенка Кънина-НУП - ГЦО
44.  Петер Митев-български език и литература
45.  Петя Вълева-начален учител
46.  Петя Димитрова-начален учител
47.  Петя Ябълкарова-начален учител
48.  Пламена Динева-английски език
49.  Тодорка Николова - химия
50.  Румяна Стоянова-НУП - ГЦО
51.  Светлана Бакоева-история и цивилизация
52.  Светослав Касъров-НУП - ГЦО
53.  Севдалина Гълъбова-изобразително изкуство
54.  Снежана Иванова-английски език
55.  Снежана Малчева-НУП - ГЦО
56.  Станка Балашова-английски език
57.  Стойка Сребрева - ресурсен учител
58.  Стоянка Петрова-НУП - ГЦО
59.  Танка Желева-математика
60.  Таня Дончева-география и икономика
61. Таня Лудкова-НУП - ГЦО
62.  Таня Стоянова-български език и литература
63.  Тихомира Табакова-начален учител
64.  Траяна Кайракова-педагогически съветник
65.  Цветана Дечева-НУП - ГЦО
66.  Цветелина Апостолова-начален учител
67. Теодора Тачева-НУП - ГЦО
68. Петър Халхулов-физическо възпитание и спорт

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню