jeleznik


Отиване към съдържанието

УЧИТЕЛИ

ЗА НАС

1. Алекси Алексиев-физическо възпитание и спорт - a.aleksiev_1958@abv.bg
2. Ангелина Георгиева-биология и ЗО
- agg.sz@abv.bg
3. Антоанета Динева-начален учител
- toni_dineva@abv.bg
4. Биляна Кисьовска-математика
- bilyana_1001@abv.bg
5. Валентина Делева-български език и литература
- valia_deleva@abv.bg
6. Ваня Георгиева-български език и литература - v_georgieva@interarh.com
7. Ваня Недялкова-начален учител
- vanq1709@abv.bg
8. Василка Низоркова-подготвителна група
- v.nizorkova@abv.bg
9. Верена Кабранова-начален учител
- verenakabranova@abv.bg
10. Виолета Атанасова-начален учител
- violeta_atanasova1@abv.bg
11. Георги Георгиев-биология и ЗО - Georgi1311@abv.bg
12. Диана Минева-начален учител
- dianasuza@abv.bg
13. Диана Колева-физическо възпитание и спорт
- diana_koleva1972@abv.bg
14. Динко Славов-български език и литература
- nova.tet@abv.bg
15. Динко Динев - dhdinev@abv.bg
16. Дора Пенкова-начален учител
- podarak23@abv.bg
17. Диана Радоева-технологии -
didi_radoeva@abv.bg
18. Живка Попдончева
- jijipop@abv.bg
19. Жулиета Славова-физика и химия
- julieta_slavova3@abv.bg
20. Живка Кисьовска-начален учител - jivka_2909@abv.bg
21. Златина Станчева-начален учител
- zlatina_111@abv.bg
22.
Зинаида Чернева-информатика и ИТ- zina_4@abv.bg
23. Ирина Петрова-начален учител
- irina_8900@abv.bg
24.
Иванка Паскалева-начален учител - vpaskaleva@abv.bg
25.
Йоана Дечева-музика - y_decheva@abv.bg
26.
Калина Иванова-начален учител - kalina_raicheva78@abv.bg
27.
Катерина Иванова-начален учител - k.s.ivanova@abv.bg
28. Мариана Горналова-начален учител
- mir63@abv.bg
29. Мариана Колева-начален учител
- kolevi_sz@abv.bg
30. Мариана Велева-начален учител
- mariana.h.veleva@abv.bg
31. Мариела Шишева-история и цивилизация - shishevi@abv.bg
32. Мария Цвеева-информатика и ИТ
- marit_a@abv.bg
33. Мария Енева
- mima_en@abv.bg
34. Мария Лабинска-математика
- maria_labinska@abv.bg
35. Мария Нанева-начален учител
- mariananeva@abv.bg
36. Марушка Николова-начален учител английски език
- marystonik@abv.bg
37. Милена Евтимова- Български и Немски език - mil.evtimova@abv.bg
38.
Mглена Ненова - miglen4e_14@abv.bg
39. Николай Николаев-музика
- nik.daskal@abv.bg
40. Павлина Проданова-начален учител - pavlina_prodanova@abv.bg
41. Паулина Паунова-начален учител
- paulini@abv.bg
42. Петер Митев-учител
- sherif@abv.bg
43. Петя Вълева-начален учител
- petya_valeva@abv.bg
44. Петя Димитрова-начален учител
- petia_dimitrova67@abv.bg
45. Петя Ябълкарова-начален учител -
petrosya@abv.bg
46. Пламена Динева-английски език -
flame_61@abv.bg
47. Тодорка Николова - химия -
nikolova691969@abv.bg
48. Румяна Стоянова-начален учител
- rumkasto@abv.bg
49. Румяна Койнова-начален учител
- rusoko__60@abv.bg
50. Светлана Бакоева-история и цивилизация - sarabakol@mail.bg
51. Севдалина Гълъбова-изобразително изкуство - s_galabova@abv.bg
52. Снежана Танева-начален учител
- snejana_ivanova86@abv.bg
53. Снежана Иванова-английски език
- snowwhite2007@abv.bg
54. Станка Балашова-английски език
- tanya_73@abv.bg
55. Стоянка Петрова-начален учител
- tanya_pet@abv.bg
56. Танка Желева-математика
- t.jeleva@abv.bg
57. Таня Дончева-география и икономика
- zyvot.1970@abv.bg
58. Таня Стоянова-български език и литература
- tanast@abv.bg
59. Тихомира Табакова-начален учител
- tiho_mira68@abv.bg
60. Траяна Кайракова-педагогически съветник
- traiana1976@abv.bg
61. Цветана Дечева-начален учител
- cveti_decheva@abv.bg
62. Цветелина Апостолова-начален учител
- tcveti71@abv.bg
63. Мая Сурчева-учител - maia_eviza@abv.bg
64. A
нтоанета Бонева -физическо възпитание и спорт - bonboneva1967@abv.bg
65. Деница Донева - начален учител -
denitsa.doneva.stz@gmail.com
65. Ивелина Тенева
-ivelina_teneva_92@abv.bg
66. Мария Жечева-начален учител -
maria_jecheva1990@abv.bg
67. Мария Апостолопулу-начален учител -
mariqapostolopulu@abv.bg
68. Стойка Сребрева - ресурсен учител - srebrevast@abv.bg
69. Пенка Кънина - penkakanina@abv.bg

НАЧАЛО | ИСТОРИЯ | ЗА НАС | ПРОЕКТИ | ДОКУМЕНТИ | БИБЛИОТЕКА | ГАЛЕРИЯ | БЮДЖЕТ | КОНТАКТИ | НОВИНИ и свободни места | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ | Структура


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню