- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.202
2 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.202
3 г. – 05.02. 2023 г. междусрочна
0
8.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни - официални празници

06.09.2023 г. – Ден на Съединението;
22.09.2023 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2023 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2023 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2022 г. - Рождество Христово;

01.01.2023 г. – Нова година;
03.03.2023 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
01.05.2023 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2023 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2023 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 202
2/2023 година:

0
6.02.2023 г. – I - XII клас

Неучебни дни

1
9.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
2
3.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.202
3 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
1
3.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас)
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 202
2/2023 година:
1
6.05.2023 г.     –     XII клас (13 учебни седмици)
31.05.202
3 г.     –     І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.202
3 г.     –     IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.202
3 г.     –     V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.202
3 г.     –     VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню