- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 20
20/2021 година:
04.02.2021 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 20
20/2021 година:
14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
1
4.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.202
1 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню