- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 Лица, прекъснали обучението си, могат да се обучават  в САМОСТОЯТЕЛНА форма. Информация и консултиране може да се получи от ЗДУД    на място в училище или на телефон 0886 088 800 в рамките на работния ден.

Ред и условия за продължаване на обучение в самостоятелна форма може да намерите тук.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню