- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ


     



Клубове по НП "Занимания по интереси"

        през учебната 2023/2024 г.:


    1. Клуб   „Млади пътешественици"  –   ръководител Ваня Георгиева, старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап

    2.
Клуб „Математиката – лесна и интересна“ – ръководител Диана   Желязкова, старши учител в начален етап на основното образование

   3. Клуб "Математика за малки умници" - ръководител Таня Динева, старши учител в начален етап на основното образование

    4. Клуб   „Умници"   –   ръководител Ваня Недялкова, старши учител в начален етап на основното образование   

    5. Клуб   „Интеркултурен   диалог"  –   ръководител   Милена   Евтимова, старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

    6
. Клуб   Математика - Ура"  –   ръководител Петя Ябълкарова, старши учител в начален етап на основното образование

    7. Клуб "Пея, танцувам и рисувам" -
ръководител Мария Нанева, старши учител в начален етап на основното образование

   8. Клуб   „Забавна   математика"   –   ръководител   Мариана   Колева, старши учител в начален етап на основното образование

    9. Клуб   „Математическо приключение с Мечо и Медунка" - ръководител Цветелина Апостолова, старши учител в начален етап на основното   образование

    10. Клуб   „С   математиката   да   играем"   –   ръководител   Марияна   Велева, старши учител в начален етап на основното образование

    11. Клуб   „Малки   математици"   –   ръководител   Верена   Кабранова, старши учител в начален етап на основното образование

    12. Клуб   „Математическа Галактика"   –   ръководител   Паулина Паунова
, старши учител в начален етап на основното образование

    13.
Клуб   В света на математиката"   –   ръководител Мариана Горналова, старши учител в начален етап на основното образование




   
  
 
 

  
   

   
       

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню