- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

Клубове по НП "Занимания по интереси" за учебната 2021/2022 г.:

    Клуб   „Дигитални   мишлета"   –   ръководител   Петя   Вълева  
    Клуб   „Геометричко"   –   ръководител   Мария   Нанева  
    Клуб   „Ученическо   самоуправление"   –   ръководител   Траяна   Кайракова  
    Клуб   „Забавна   математика"   –   ръководител   Мариана   Колева
    Клуб   „Арт   ателие"   –   ръководител   Севдалина   Гълъбова  
    Клуб   „Млади   математици"   –   ръководител   Данка   Тенева  
    Клуб   „Математическо   приключение   с   Мечо   и   Медунка"   –   ръководител   Цветелина Апостолова
    Клуб „Математиката
лесна и интересна“ ръководител Диана   Желязкова  
    Клуб   „Дъга"   –   ръководител   Йоана   Дечева  
    Клуб   „С   математиката   да   играем"   –   ръководител   Марияна   Велева  
    Клуб   „Малки   математици"   –   ръководител   Верена   Кабранова  
    Клуб   „Умници"   –   ръководител   Данка   Тенева  
    Клуб   „Интеркултурен   диалог"   –   ръководител   Милена   Евтимова  
    Клуб   „Математика   за   всеки"   –   ръководител   Танка   Желева  
       

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню