- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Средно училище "Железник" е едно от най-големите старозагорски училища. Сега тук се учат над 600 деца в 28 паралелки от I до XII клас и 14 групи за целодневно обучение. Педагогическият персонал е от амбициозни учители, които влагат много старание и новаторство в работата си, доказателство за което е и фактът, че 85% от тях са с по-висока професионална квалификация. В училище има сформирани групи с дейности по интереси, а тези, които изпитват затруднения с учебния материал, са включени в допълнителни занимания по проект "Подкрепа за успех". Извънкласните форми дават възможност на учениците да изявяват и доразвиват своите дарби. В спортните секции по футбол и баскетбол учениците показват и спортните си способности - многобройни са наградите и отличията за спортните ни отбори от турнири, състезания и спортни игри. Ученици, учители и училищното ръководство са участвали в редица проекти на правителствени и неправителствени организации, по различни направления. Училището е носител на наградата "Анастасия Тошева" и на много национални и европейски знака за качество по Etwinning проекти. Училищното настоятелство организира и осъществява дарителски акции, с които подпомага училището и осигурява средства и материална база. Патронният ни празник е 5 октомври - Денят на Стара Загора. Училището ни има емблема и знаме, осветено от Старозагорския владика Галактион.

СУ "Железник" се намира в тих, уютен и чист квартал. Училището разполага с:
-
уникални спортни площадки;
- два физкултурни салона;
- фитнес център
на открито;
- зала за танци;
- музикално звукозаписно студио;
-
четири компютърни кабинета с интернет;
- мултимедийн
и зали на всеки етаж;
- кабинет за кариерно ориентиране;
- специализирани кабинети;
- кабинети за екипа за личностно развитие;
- богата библиотека;
- медицински кабинет;
- стоматологичен кабинет;
- вътрешни дворове;
- музей;
- голям форум за провеждане на празници и събития.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню