- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Нашето училище възниква като малък квартален филиал, който дори няма име. На 23.11.1987г. тогавашният кмет Купен Купенов открива начално училище в новия квартал "Железник", като филиал на V ОУ. За директор е назначена г-жа Маруся Гочева. Започва се с четирима учители и 37 ученици, обeдинени в две паралелки. Те са настанени в бившата сграда на АПК, на пътя за Старозагорските бани. Година по-късно училището е самостоятелно.
Жилищен комплекс "Железник" бързо достига числеността на малък град, населен с млади семейства. Децата трябва да получават образование. Със съдействието на местните власти училището получава ново значение и статут. Със заповед РД-14-17 от 27.09.1993 г. на МОН, началното училище е преобразувано в основно.
На 4.10.1993 г. училището се нанася в първия корпус на все още строящия се комплекс от сгради. На същия ден с Протокол № 2223 от заседание на ОС гр. Стара Загора, училището получава име "Железник". С всяка следваща година броят на учениците и паралелките се увеличава и достига над 1500 ученика в над 50 паралелки с над 100 преподаватели.
С Решение на общинския съвет гр.Стара Загора Протокол №20/5.04.2001г.е предложено преобразуването на основното училище в средно общообраозвателно.
Със Заповед №РД-14-49/01.06.2001г. на Министъра на образованието и науката ОУ "Железник" се преобразува в СОУ "Железник" за учебната 2001/2002 г.
От 1.08.2016 г. със заповед на Министъра на образованието и науката училището се преобразува в Средно училище "Железник".
През май 2005 година училището изпрати първите абитуриенти. Зрелостниците от 12а и 12б клас и техните класни ръководители Тинка Кирева и Вили Гархулова бяха поздравени от учители и ръководството на училището на шоу спекъл. На 20 май абитуриентите тържествено се простиха със знамето на училището. Ученици, учители и директори на училището им пожелаха успешна реализация в живота.
Директори на училището:
Маруся Гочева - 1987 г. -1998 г.
Донка Ангелова - 1998 г. - 2015 г.
Настоящ директор - Петя Лазарова

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню