- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

  
  
Училищен план-прием за 2022/2023 учебна година


  
  Прием 1. клас
 
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


  ГРАФИК за дейностите за прием на ученици в 1-ви клас през учебната 2022/2023 г.
  Записване на ученици в 1-ви клас, необходими документи
:


                                  1. Заявление за записване в първи клас;


                                  2. Удостоверение за завършено предучилищно образование;
                                  3. Копие от акт за раждане.

  
         

 
Прием 5. клас  ПРИЕМ В 8. КЛАС
  
Утвърден държавен план-прием в 8. клас


  
Утвърден план-прием за СУ "Железник" - профил "Софтуерни и хардуерни науки", 26 ученици
  
График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование


  
Онлайн кандидатстване след VII клас  Работно време на комисията за записване на ученици
        За първи етап – от 13.07.2022 до 15.07.2022 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.;
        За втори етап - от
21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. ;
        За трети етап  - от 01.08.2022 г. до 02.08.2022г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.  
  Място за приемане на документите – СУ "Железник"

     

 
Обучението в СУ “Железник“ се осъществява в дневна форма.
     Училището осигурява обучение и в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню