- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

УЧИТЕЛИ

1. Алекси Михайлов Алексиев - физическо възпитание и спорт
2. Ангелина Георгиева Георгиева - биология
3. Антоанета Костадинова Бонева - физическо възпитание и спорт
4. Биляна Димитрова Кисьовска - математика
5. Ваня Георгиева Недялкова - начален учител
6. Ваня Иванова Георгиева - български език и литература
7. Верена Иванова Кабранова - начален учител
8. Ветка Рашева Христова - български език и литература
9. Георги Йорданов Георгиев -  ГЦО
10. Данка Динчева Тенева-Христова - математика
11. Деница Димитрова Петрова - психолог
12. Диана Георгиева Радоева - технологии
13. Диана Колева Динева - физическо възпитание и спорт
14. Динко Славов Динев - български език и литература
15. Дияна Желязкова Минева - начален учител
16. Донка Гочева Ангелова - математика
17. Живка Димитрова Кисьовска - начален учител
18. Живка Здравкова Попдончева - РН ИКТ
19. Жулиета Господинова Славова - физика
20. Зинаида Стефанова Чернева - информатика и ИТ
21. Златина Стефанова Станчева - НУП - ГЦО
22. Иван Милчев Чомаков - информатика и ИТ
23. Ивелин Валентинов Великов - НУП - ГЦО
24. Йоана Христова Дечева - музика
25. Калина Стефанова Станчева - НУП - ГЦО
26. Маноела Тончева Славова - ресурсен учител
27. Мариана Иванова Горналова - начален учител
28. Мариана Христова Велева - начален учител
29. Мариела Господинова Шишева - история и цивилизация
30. Мария Ангелова Цвеева - информатика и ИТ
31. Мария Георгиева Радкова - НУП - ГЦО
32. Мария Иванова Жечева - НУП - ГЦО
33. Мария Петева Пенкова - ресурсен учител
34. Мария Петрова Апостолопулу -
логопед
35. Мария Стоянова Нанева - начален учител
36. Марияна Димова Колева - начален учител
37. Марушка Стоилова Тенева - начален учител английски език
38. Мая Атанасова Сурчева - НУП - ГЦО
39. Миглена Николаева Ненова - история и география
40. Милена Ганчева Евтимова - български език и литература
41. Павлина Добрева Проданова - НУП - ГЦО
42. Паулина Паунова Илиева - начален учител
43. Пенка Славова Кънина - НУП - ГЦО
44. Петя Александрова Ябълкарова - начален учител
45. Петя Вълева Димитрова - начален учител
46. Петя Добрева Димитрова - начален учител
47. Пламена Маринова Динева - английски език
48. Румяна Йорданова Стоянова - НУП - ГЦО
49. Светлана Бакоева Владева - история и цивилизация
50. Светослав Георгиев Касъров - НУП - ГЦО
51. Севдалина Колева Гълъбова - изобразително изкуство
52. Сияна Иванова Славова - физическо възпитание и спорт
53. Снежана Стоилова Иванова - английски език
54. Снежана Танева Малчева - НУП - ГЦО
55. Станка Делчева Балашова - английски език
56. Стойка Сребрева Славова - ресурсен учител
57. Стоянка Иванова Петрова - начален учител английски език
58. Танка Николова Желева - математика
59. Таня Димитрова Стоянова - български език и литература
60. Таня Миткова Лудкова - НУП - ГЦО
61. Таня Петрова Буюклиева - НУП - ГЦО
62. Таня Петрова Дончева - география и икономика
63. Таня Стоянова Динева - НУП - ГЦО
64. Теодора Стоянова Тачева - НУП - ГЦО
65. Тихомира Жекова Табакова - начален учител
66. Тодорка Стоянова Николова-Димова - химия
67. Траяна Георгиева Кайракова - педагогически съветник
68. Цветана Николаева Дечева - НУП - ГЦО
69. Цветелина Валентинова Апостолова - начален учител

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню