- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
по общообразователен учебен предмет в прогимназиален
и гимназиален етап

Български език и литература:

1. Таня Стоянова
2. Ваня Георгиева
3. Динко Динев
4. Ветка Христова
5. Марияна Христова
6. Милена Евтимова

Английски език:
7. Пламена Динева
8. Снежана Иванова
9. Станка Балашова

Немски език:
Милена Евтимова

Математика:
10. Танка Желева
11. Зорница Янчева
12. Данка Тенева-Христова
13. Биляна Кисьовска
14. Донка Ангелова

Информатика и и
нформационни технологии:
15. Живка Попдончева
16. Иван Чомаков
17. Зинаида Чернева
18. Мария Цвеева

История и цивилизация, География и икономика:
19
. Светлана Бакоева Владева
2
0. Мариела Шишева
2
1. Таня Дончева
2
2. Миглена Ненова

Философски цикъл:

Светлана Бакоева Владева

Биология и здравно образование,
Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия:

23. Ангелина Георгиева
24. Тодорка Николова-Димова
25. Жулиета Славова

Изобразително изкуство:
26. Севдалина Гълъбова

Музика:
27. Йоана Дечева

Физическо възпитание и спорт:
28. Гергана Атанасова
29. Сияна Славова
30. Алекси Алексиев
31. Антоанета Бонева-Караманова
32. Диана Динева

Технологии и предприемачество:
33. Валентина Шомова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
в начален етап на основното образование

34. Дияна Минева
35. Верена Кабранова
36. Мариана Велева  
37. Мария Нанева  
38. Тихомира Табакова
39.
Живка Кисьовска  
40.
Петя В. Димитров
41. Таня Динева
42. Петя Д. Димитрова
43. Петя Ябълкарова
44.
Ваня Недялкова
45. Паулина Илиева  
46.
Цветелина Апостолова
47.
Марияна Колева  
48.
Мариана Горналова  

У
чител, английски език в начален етап:
49. Марушка Тенева

У
чители в група за ЦДО в начален етап:

50.
Силвия Колева
51. Ивелин Великов
52.  Златина Станчева
53. Калина Иванова
54. Румяна Стоянова
55. Павлина Проданова
56. Светослав Касъров
57. Ирина Петрова
58. Цветана Дечева
59. Калина Станчева
60. Анна Караджова
61. Таня Буюклиева
62. Таня Лудкова
63. Мария Радкова
64.
Теодора Тачева

Учител в група за ЦДО в прогимназиален етап етап:
65. Динко ДиневКЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Iа клас - Дияна Желязкова
Iб клас - Верена Кабранова
I
в клас - Мариана Велева
I
г клас - Мария Нанева

II
а клас - Тихомира Табакова
II
б клас - Живка Кисьовска
II
в клас - Петя Вълева

           IIг клас - Таня Динева


IIIа клас - Петя Димитрова
III
б клас - Петя Ябълкарова
III
в клас - Ваня Недялкова


IV
а клас - Паулина Паунова
IVб клас - Цветелина Апостолова
IV
в клас - Марияна Колева
IV
г клас - Мариана Горналова

          Vа клас - Севдалина Гълъбова
          Vб клас - Йоана Дечева
          Vв клас - Марияна Христова


VIа клас - Мариела Шишева
VI
б клас - Таня Дончева
VI
в клас - Ангелина Георгиева

VII
а клас - Таня Стоянова
VII
б клас - Биляна Кисьовска
VII
в клас - Миглена Ненова

VIII
а клас - Диана Динева
IXa
клас - Иван Чомаков
Xa
клас - Тодорка Николова
XIa
клас - Жулиета Славова
XIIa
клас -  Динко Славов

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню